MILÍ PRIATELIA,

DOVOĽUJEME SI UCHÁDZAŤ SA O VAŠU PRIAZEŇ PRI ROZHODOVANÍ O VENOVANÍ 2% Z VAŠICH DANÍ ZA ROK 2023

Údaje o prijímateľovi : Open Photo Point

Němcovej 34/8, 040 01, Košice-Sever

IČO : 53478401

Právna forma : Občianske združenie

Rozhodli ste sa pomôcť aj vy prostredníctvom poukázania vášho podielu zaplatenej dane nášmu OZ Open Photo Point ?

Radi Vám pomôžeme návodom ako na to.

*platí aj v prípade, ak máte posunutý termín na podanie daňového priznania za rok 2023.

SOM ZAMESTNANEC

Je potrebné, aby ste do 15.2.2024 požiadali svojho zamestnávateľa, o vykonanie ročného zúčtovania za rok 2023. Váš zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, vykoná vaše ročné zúčtovanie a vystaví vám potvrdenie o zaplatení dane, ktoré spolu s vyplneným vyhlásením o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane, doručíte najneskôr do 30.4.2024 na Daňový úrad v mieste svojho bydliska.

2% z dane poukazujú zamestnanci, 3% z dane môžu poukázať dobrovoľníci, ktorí odpracovali v roku 2023 minimálne 40 dobrovoľníckych hodín a majú o tom potvrdenie.

Tlačivo VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby za rok 2023 – číselné označenie v ľavom hornom rohu V2Pv21_1

Tlačivo POTVRDENIE o zaplatení dane za rok 2023 – číselné označenie v ľavom hornom rohu V2Pv18_P

SOM PRÁVNICKÁ OSOBA

Je potrebné, aby ste vo svojom daňovom priznaní vyhlásili, že suma zodpovedajúca 1% (2%) zaplatenej dane sa má poukázať určenému prijímateľovi/prijímateľom

IV. časť – VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby

a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2024 (zvyčajne do 31.3.2024) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2%  z dane 

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2024 (zvyčajne do 31.3.2024) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1% z dane

SOM FYZICKÁ OSOBA (SZČO)

Je potrebné, aby ste vo svojom daňovom priznaní vyhlásili, že suma zodpovedajúca 2% (3%)  zaplatenej dane sa má poukázať určenému prijímateľovi:

Daňové priznanie FO typ A – VIII. ODDIEL – VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona

Daňové priznanie FO typ B – XII. ODDIEL – VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona

Ceníme si vašu ochotu pomôcť a vopred ĎAKUJEME za rozhodnutie venovať vaše 2% práve nám.