Open Photo Point

Názov organizácie: Open Photo Point
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 53478401
Sídlo: Němcovej 34/8, 040 01, Košice-Sever
Klubová adresa / Ateliér: Hlavná 68, 040 01, Košice
Registračné číslo: VVS/1-900/90-60497
Registrový úrad: MV SR
Dátum vzniku: 22.12.2020
Mail: info@openphotopoint.sk
Web: www.openphotopoint.sk