4. Februára 2023 sme s radosťou pomohli s fotodokumentovaním krásnej akcie, 22. Benefičný ples pre detskú onkológiu dopadol na výbornú. Poďakovanie za skvelú prácu a Pro Bono prístup patrí našim členom Suzy a Jeffemu. Výsledok ich práce si môžete pozrieť na GD Svetielka pomoci:

https://drive.google.com/drive/folders/1_2Xf9R1K9G_F4S1pSHwNcqETr76zf55x?usp=share_link

Ďakujeme za príležitosť byť pri tejto krásnej akcii Mirke Hunčíkovej .

Viac sa o Svetielku pomoci dozviete na:

https://www.svetielkopomoci.sk/

https://www.facebook.com/svetielkopomocino