Open Photo Point Library

Open Photo Point Library – knižnica pre členov klubu. Knihy sú uložené v klubovni a sú majetkom jednotlivých členov klubu. Postupne vytvárame špecializovaný knižný fond zameraný na fotografiu. Cieľom projektu je poskytnúť priestor pre zdieľanie kníh v členskej komunite pre spoločné vzdelávanie sa a zlepšovanie vizuálneho jazyka.

Viac na stránke klubovej knižnice:

https://oppl.librarika.com/

Knižnica beží vďaka projektu https://librarika.com/

Základné info:

What is Librarika ?
Librarika is a SaaS based Integrated Library System (ILS) platform built on the cloud.
Who can use Librarika ?
Librarika is an open platform for anybody wanting to manage their physical or virtual library online using Integrated Library System (ILS). That includes Universities, Colleges, Schools, Polytechnics, Medical Institutes, Public Libraries, Non-profit organizations, Government Agencies, Corporate Offices, Departments, Social Institutes, NGOs, Family and even a personal library.
Is Librarika free to use?
Yes, the basic plan of Librarika is free for anyone for up to 2,000 (10,000) titles or records. Please click Create Free Library to start with your library right now.