V spolupráci s CKKKorganizátorom regionálneho kola AMFO 2023 pre Košice a Košice – okolie, pripravujeme stretnutie pre záujemcov o FOTOKONZULTÁCIE s minuloročnou predsedníčkou poroty Mgr. Michaelou Eliáš.

Konzultácia bude zameraná na rozbor  fotografií, ktoré chcú autori prihlásiť do súťaže.  Účastníci si môžu priniesť fotografie na USB (výber max 20), príp. vytlačené. V rámci programu sa autori oboznámia s propozíciami súťaže a prihlasovaním. Plánujeme  aj stretnutie s víťazom 50.ročníka AMFO Adamom Bielikom, ktorý získal Hlavnú cenu.

Termín a miesto konania Fotokonzultácie: 17.2.2022 (piatok), od 15:00 – do 18:00,  priestory fotoklubu OpenPhotoPoint, na Hlavnej 68, v Košiciach.

Účasť je potrebné potvrdiť z organizačných dôvodov do 15.2. mailom na adresu krisztian.zeman@ckkk.sk

Organizátor regionálneho kola AMFO 2023 pre Košice a Košice – okolie:

Ing. Krisztián Zeman

Centrum kultúry Košického kraja

Hrnčiarska 9, 040 01 Košice

krisztian.zeman@ckkk.sk

+421 951 821 516

zdroj: https://www.ckkk.sk/podujatia/4032/