Pre náš klub sme hľadali vhodný priestor, ktorý by sme mohli používať ako klubovňu, ateliér a odbornú knižnicu.

Podarilo sa nám ho nájsť na Hlavnej ulici 68 v priestoroch mesta Košice ktoré spravuje BPMK.

BPMK poskytuje na tejto adrese pre občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie a ostatné organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby zľavu až do výšky  90% z minimálnej ceny nájomného  vybraných nebytových priestorov v objekte Magistrátu mesta Košice a vybraných priestorov na ulici Hlavná č. 68 a Hlavná 70 v Košiciach. Rovnaká zľava 90 % z minimálnej ceny nájomného sa poskytuje na vybraných nebytových priestoroch na ulici Hlavná 68 a Hlavná 70 aj pre fyzické osoby na realizáciuvlastnej tvorivej duševnej činnosti(uvedené priestory sú ďalej v texte označené ako „ateliér“).

Viac sa o ponuke priestorov dozviete na stránke BPMK https://bpmk.sk/ponukove-konanie-na-mieste-na-nebytove-priestory-vyhlasenie-ponuky/

Začali sme s rekonštrukciou vysúťaženého priestoru.

Plánujeme ho používať ako klubovňu, ateliér a knižnicu pre našu členskú základňu.