Vzdelávanie je jedným z hlavných cieľov nášho občianskeho združenia. Preto sme s nadšením privítali ponuku nášho člena Petra Kačmarika oboznámiť nás so zásadami BOZP práce v ateliéri a základmi práce so zábleskovými svetlami. Workshop sa uskutočnil 30. marca 2022 v našom novom ateliéri. Do histórie klubu sa zapíše ako naša prvá spoločná vzdelávacia  aktivita. 

Svetlo je pre fotografiu základ a ovládať prácu s ním je veľmi dôležité pre každého fotografa. Peter má rozsiahle znalosti i skúsenosti s ateliérovým svietením a ako sa ukázalo, je aj výborným lektorom. Prístupným a zaujímavým spôsobom nám vysvetlil ako zapnúť, nastaviť a ovládať zábleskové  svetlá tak, aby objekt našej fotografie vynikol. S jeho pomocou sme si správne svietenie všetci aj prakticky vyskúšali a strávili spolu užitočný a zábavný podvečer.